Details

Топишмоқлар

0 (0)

الكوميدي | 464.7KB

تفاصيل التطبيق

Топишмоқ – топиладиган нарса, ҳодиса, жумбоқ. Мураккаб, чигал, белги-хусусияти яширин берилган бирор номалум нарса ёки ҳодиса. Халқ оғзаки ижодиётида топишмоқ алоҳида жанр бўлиб, энг қадим даврлардан бошлаб инсонларнинг онги, зеҳни ва уқувини чархлаш учун хизмат қилиб келган. Топишмоқларда истиора, кўчим, киноя, қочириқ йўли билан сўзларни кўчма маънода ишлатиб, имо-ишора бериш воситасида яширилган нарсани топиш талаб қилинади. Топишмоқ айтиш ва уни топиш жараёни ақл ва зийраклик мусобақаси, кўнгил хушлик, ўйин кулги воситаси. Топишмоқ айтувчининг ҳам, топувчининг ҳам хотираси кучли бўлиши талаб қилинади. Қиёслаш ва мантиқий хулосалар чиқара олиш топқирликни таъминловчи муҳим омиллардан саналади. «Отдан баланд, итдан паст», «Бораверади-бораверади тангадай жойни эгаллайди» каби топишмоыларнинг жавоби «Эгар» ҳамда «Ҳасса» эканини мантиқий фикрлаш ва қиёслов асосида аниқланади. Топишмоқ бир жумла билан, шеърий бандда, кичик ҳикоя тарзида ҳам ифодаланиши мумкин. Оиладаги катталар – бобо, буви, ота, она махсус давра ташкил этиш йўли билан фарзандларга янги-янги топишмоқлар айтиб, улардан жавобини талаб қилиб борсалар, бу жараён болалар учун қизиқарли ўйин, ақл мусобақасига айланади. Удумга кўра, топишмоқ айтиш мусобақасида ютқазган шаҳар беради ёки олдиндан келишилган жазога мустаҳиқ бўлади. Оила даврасида боланинг иззат нафсига тегмайдиган, уни таҳқирламайдиган, балки енгил кулги ва ҳазил мутойибага сабаб бўладиган жазо ўйлаб топиш мақсадга мувофиқдир. Топишмоқ айтиш, унинг жавобини топиш жараёни болаларни келгусида дуч келадиган муаммоларни енгишга, ҳаёт жумбоқларини ҳал қилишга ўргатади. Улар диққатларини жамлашга, гапирилаётган ҳар бир жумланинг моҳиятига эътибор қилишга ўрганадилар
Topishmoqlar bu 100% bepul prilojeniya
Topishmoқ - topiladigan Nars, ҳodisa, zhumboқ. Murakkab, Cigala, Belgie-hususiyati yashirin berilgan biror nomalum Nars eki ҳodisa. Halқ oғzaki izhodietida topishmoқ aloҳida genre bўlib, Ang қadim davrlardan boshlab insonlarning ongi, zeҳni Islands uқuvini charhlash Uchun hizmat қilib kelgan. Topishmoқlarda istiora, kўchim, movies, қochiriқ yўli bilan sўzlarni kўchma manoda ishlatib, imo-ishora Berisha vositasida yashirilgan narsani topish talab қilinadi. Topishmoқ aytish wa uni topish zharaeni aқl Islands ziyraklik musobaқasi, kўngil hushlik, ўyin kulgi vositasi. Topishmoқ aytuvchining ҳam, topuvchining ҳam hotirasi kuchli bўlishi talab қilinadi. Қieslash Islands mantiқy hulosalar chiқara olish topқirlikni taminlovchi muҳim omillardan sanaladi. "Give Baland, itdan pastes," "Boraveradi-boraveradi tangaday zhoyni egallaydi" cab topishmoylarning zhavobi "Egar" ҳamda "Ҳassa" ekanini mantiқy fikrlash Islands қieslov asosida aniқlanadi. Topishmoқ bir zhumla Bilan shery bandda, kichik ҳikoya tarzida ҳam ifodalanishi mumkin. Oiladagi kattalar - bobo Buvi, ota, it MAXSUS DAVR Tashkil etish yўli bilan farzandlarga yanga-yanga topishmoқlar aytib, ulardan zhavobini talab қilib borsalar, will heat Bolalar Uchun қiziқarli ўyin, aқl musobaқasiga aylanadi. Udumga kўra, topishmoқ aytish musobaқasida yutқazgan shaҳar Barada eki oldindan kelishilgan zhazoga mustaҳiқ bўladi. Oila davrasida bolaning Izzat nafsiga tegmaydigan, uni taҳқirlamaydigan, beams engil kulgi Islands ҳazil mutoyibaga sabab bўladigan Jazo ўylab topish maқsadga muvofiқdir. Topishmoқ aytish, uning zhavobini topish zharaeni bolalarni kelgusida Duch keladigan muammolarni engishga, ҳaet zhumboқlarini ҳal қilishga ўrgatadi. Ular diққatlarini zhamlashga, gapirilaetgan ҳar bir zhumlaning moҳiyatiga etibor қilishga ўrganadilar
Topishmoqlar bu 100% bepul prilojeniya

المعلومات

تحديث:

الإصدار: 1.0

نظام الأندرويد المتوافق: Android2.2 or later

التقييم

Share by

ما قد تحب