Details

Lozi - Đăng và bán

0 (0)

محلية وسفر | 11.5MB

تفاصيل التطبيق

Theo từ điển Oxford thì food trong tiếng Anh nghĩa là đồ ăn. Foodaholic lại chỉ người thích ăn uống. Vậy một ứng dụng ăn uống (food app) dành cho giới trẻ là gì? Đấy chính là Lozi. Nhưng chưa đủ, giờ đây Lozi không chỉ là một ứng dụng ăn uống dành cho food lover, nó còn dành cho bạn trẻ dám nghĩ lớn làm lớn nữa. Vậy lý do gì nói Lozi là nonfood app? Để trả lời câu hỏi này, Mèo Béo sẽ kể bạn nghe câu chuyện về hành trình trở thành một trong những app hơn-chỉ-là-food hàng đầu Việt Nam.
3 năm về trước, cô bạn thân của Mèo Béo quyết tìm được một food hub hợp ý để tổ chức tiệc chia tay đời độc thân. Dù cố gắng, cô không biết làm sao tìm cho ra food spot phù hợp. Buổi tiệc vẫn diễn ra sau nhiều thời gian tìm food corner như ý. Nhưng chính câu chuyện này đã khiến Mèo Béo nảy sinh ra ý tưởng về một food app thú vị dành cho giới trẻ. Và úm ba la, Lozi chào đời.
Food là tình yêu, cuộc sống và mọi thứ? Nếu đúng vậy, hãy dùng Lozi. Lozi sẽ gợi ý bạn những món ăn hay food hub phù hợp. Chưa hết, không chỉ trở thành một foodie thực thụ mà bạn còn có thể đăng bán miễn phí khi dùng Lozi nữa.
Từ quần áo si, mỹ phẩm tự làm, sách đã đọc, đồ ăn xuất khẩu, một vài món ăn mà bạn vừa nấu, hãy đăng bán tất cảvới Lozi. Nói vậy thì bạn đã biết vì sao Lozi là nonfood app rồi nhé. Nói đúng hơn Lozi mà semi-food app cơ. Lợi ích bạn sẽ có được khi dùng một semi-food app như Lozi là:
- Lợi ích số 1 của một semi-food app như Lozi: dùng Lozi không chỉ để khoe mấy food hub hay món ăn bạn vừa thưởng thức mà còn để chứng minh bạn đang là một “ông chủ” “bà chủ” nhỏ nữa.
- Lợi ích số 2 của một semi-food app như Lozi: kiếm thêm chút đỉnh bằng cách bán đi món đồ bạn không dùng nữa. Với số tiền đó bạn có thể tìm thêm nhiều food spots thú vị để nhâm nhi cùng bạn bè, tiện thể khoe luôn ảnh món ăn trên Lozi.
- Lợi ích số 3 của một semi-food app như Lozi: dùng Lozi dù có đăng hơn 69 tấm ảnh cũng không mất bất cứ phí nào.
- Lợi ích số 4 của một semi-food app như Lozi: dù đăng ảnh food hay đăng bán đồ cũ, hãy đón lấy bất ngờ trong 4,8 phút đầu tiên đăng ảnh lên.
Phản hồi qua email hello@lozi.vn và tự động cập nhật Lozi thường xuyên. Tải Lozi ngay và trải nghiệm nào!
According to the Oxford Dictionary of English food means food. Foodaholic who only likes to eat. So a diet application (food app) What is youth? That's the Lozi. But not enough, now Lozi is an application not only for eating food lover, it was for young people to become great again dare to think big. So why is said Lozi is nonfood app? To answer this question, Fat Cat will tell you the story of his journey to becoming one of the more app-only-is-food in Vietnam.
3 years ago, her best friend decided to find a Fat Cat food hub for the organization of the farewell single. Despite trying, she did not know how to find out suitable food spot. The party is still going on after a lot of time looking for food as standard corner. But this story has caused the Fat Cat is born the idea of ​​a fun food app for young people. And nursery three dollars, Lozi born.
Food is love, life and everything? If so, use the Lozi. Lozi will suggest you the food or food suitable hub. And yet, not only become a real foodie, but you also can sign free when Lozi sell anymore.
From clothing si, homemade cosmetics, read books, food exports, a few dishes that you just cook, sign sold all Lozi cavoi. That said, you have to know why and Lozi is nonfood app offline. Rather, the semi-food Lozi app engine. Benefits you get when using a semi-Lozi food such app is:
- Benefits of a semi-number 1 food app as Lozi: Lozi used not only to show off some food or a food hub you just enjoy but also to prove that you're a "boss" "boss" small anymore.
- The benefit of a number of semi-food 2 app as Lozi: earn a little by selling items you do not need any more. With that money you can find food more interesting spots to sip with friends, by the way always showing off photos on the Lozi dishes.
- Benefits of a semi-No.3 food as Lozi app: user posted Lozi despite more than 69 photographs will not take any fees.
- Benefits of a semi-4 app as Lozi food: food or whether posting photos posted rummage sale, please pick up the surprise of the first 4.8 minutes post them.
Feedback via email hello@lozi.vn and Lozi automatically updated regularly. Download now and experience Lozi yet!

المعلومات

تحديث:

الإصدار: 3.8.0

نظام الأندرويد المتوافق: Android4.0.3 or later

التقييم

Share by

المستخدم أيضا تحميل

ما قد تحب