Details

Na ovoce

5 (7)

محلية وسفر | 9.5MB

تفاصيل التطبيق

Objevujte
Vyrazte si natrhat čerstvé ovoce. Stačí si zakliknout, jaké stromy, bylinky a keře ve svém okolí hledáte a náš chytrý kompas vás k nim navede i v místech bez signálu a s vypnutým internetem.
Přidávejte
Pomozte nám zmapovat nevyužité přírodní zdroje. Díky naší mobilní aplikaci můžete své objevy přidávat rovnou z místa, kde stojíte. Každý zápis v mapě lze doplnit o poznámku a nově i o fotku.
Kdo je Na ovoce
Ovocné sady zarůstají vysokou trávou, stromy usychají, staré a krajové odrůdy upadají v zapomnění. Stromy, o které se nikdo nestará, se prohýbají pod kily šťavnatých plodů, a když si přeci jen chcete utrhnout jablko ze stromu u cesty, hlodá ve vás pocit, že děláte něco špatného. A přesně to jsme se rozhodli změnit.
Na ovoce slouží jako komunitní platforma lidem, kteří chtějí zodpovědně využívat přírodní bohatství v podobě volně rostoucích ovocných stromů, keřů či bylinek. Snažíme se taková místa nejen mapovat, ale také přispívat k jejich udržitelnosti, zakládat nová a dbát na hodnoty, které rostliny pro člověka představují.
Ikony stromů, keřů a bylinek v aplikaci označují rostliny, které tam dle svého nejlepšího vědomí a svědomí vložili registrovaní uživatelé. O své nevyužité ovocné zdroje se v naší mapě dělí i některé veřejné správní orgány nebo právnické a fyzické osoby. Před registrací si nezapomeňte přečíst Kodex sběrače.
--------------
Pokud máte nápad na zlepšení nebo jste nalezli chybu v aplikaci, napište nám na http://bit.ly/naovoce, děkujeme.
Discover
Leave your pick fresh fruit. Just zakliknout what trees, herbs and shrubs in your area are looking for and our clever compass will guide you to them even in places without a signal and with disabled access.
add
Help us map the untapped natural resources. Thanks to our mobile application you can add your discoveries straight from where you stand. Each entry in the map can be supplemented with a note and recently a photo.
Who is on fruit
Orchards overgrown with high grass, trees wither, and old local varieties fall into oblivion. Trees, for which no one cares to sag under kilos of juicy fruits, and if you really want to pluck an apple from a tree by the roadside, gnawing feeling in you that you're doing something wrong. And that's what we decided to change.
Fruit serves as a community platform for people who want to responsibly use natural resources in the form of wild fruit trees, shrubs and herbs. We try such places are not mapped, but also contribute to their sustainability, create new values ​​and ensure that the plants to pose.
Icons of trees, shrubs and herbs are plants in which there the best of my knowledge and belief inserted by registered users. The fruit of their unused resources in our map divides and some public administrative bodies or natural and legal persons. Before registering be sure to read the Code collectors.
--------------
If you have an idea for improvement or have found a bug in your application, please contact us at http://bit.ly/naovoce, thank you.

المعلومات

تحديث:

الإصدار: 2.1.7

نظام الأندرويد المتوافق: Android4.1 or later

التقييم

Share by

ما قد تحب