Details

Мој Документ/ Moj Dokument

4.8 (7)

تجارة | 35.0MB

تفاصيل التطبيق

Апликацијата „МОЈ ДОКУМЕНТ“ е проект на Ротаракт клуб Широк Сокак Битола во соработка и помош со Ротари клуб Широк Сокак Битола, која има за цел да ги доближи и да ги направи подостапни информациите за одредени административни процедури и постапки до сите граѓани на Р. Македонија.
Живеејќи во опшество во кое постојано се генерираат нови административни процедури и во кое имаме честа промена на законите, лоциравме дека за граѓаните претставува потешкотија да стигнат до потребните информации како да си ги оствараат своите права, односно како да стигнат до потребните документи. Поради тие причини ја создадовме апликацијата „МОЈ ДОКУМЕНТ“ преку која на брз и лесен начин сите граѓани можат да дојдат до систематизирани информации и обрасци за повеќе од четириесет административни процедури, кои ќе им помогнат за издавање на потребните документи, ќе го сведат на минимум времето потрошено низ административните лавиринти и секако ќе ги охрабрат во остварувањето на нивните права.
„МОЈ ДОКУМЕНТ“ опфаќа шест институции, со кои граѓаните остваруваат најинтензивен контакт во нивниот секојдневен живот, и тоа: Основен суд, Агенција за катастар на недвижности, Министерство за внатрешни работи, Фонд за пензиско и инвалидско осигурување, Фонд за здравствено осигурување и Управата за водење на матични книги. Апликацијата дава можност секој корисник потребните информации и обрасци за издавање на бараниот документ да си ги испрати на својата електронска пошта, како и истите да ги испечати.
Се надеваме дека апликацијата ќе ја постигне својата цел, односно дека истата ќе допринесе за подобра достапност на граѓаните до информациите и остварувањето на своите права. Плановите за во блиска иднина се апликацијата да биде дополнета со информации, процедури и обрасци од уште три нови институции со кои граѓаните остваруваат чести контакти.

المعلومات

تحديث:

الإصدار: 1.0

نظام الأندرويد المتوافق: Android4.1 or later

التقييم

Share by

ما قد تحب